Toepassing van titanium

Titanium en zijn legeringen hebben veel uitstekende eigenschappen, zoals lichtgewicht, hoge sterkte, sterke hittebestendigheid en corrosieweerstand. Ze staan ​​bekend als de "metalen van de toekomst" en zijn nieuwe structurele materialen met veelbelovende ontwikkeling. Titanium en zijn legeringen hebben niet alleen zeer belangrijke toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, maar worden ook op grote schaal gebruikt in veel industriële sectoren zoals de chemische industrie, aardolie, lichte industrie, metallurgie en energieopwekking.

Toepassing van titanium

Toepassing in chemische en andere sectoren

Een ander opvallend kenmerk van titanium is de sterke corrosieweerstand. Dit komt omdat het een bijzonder sterke affiniteit voor zuurstof heeft en een dichte oxidefilm op het oppervlak kan vormen, die titanium kan beschermen tegen corrosie door het medium. Titaanmetaal kan in de meeste waterige oplossingen een passieve oxidefilm op het oppervlak vormen. Daarom heeft titanium een ​​goede stabiliteit in zure, alkalische, neutrale zoutoplossingen en oxiderende media. Het heeft een betere corrosieweerstand dan bestaande; roestvrij staal en andere non-ferro metalen en is zelfs vergelijkbaar met platina.

Als de oxidefilm op het titaniumoppervlak echter continu kan worden opgelost in een bepaald medium, zal het titanium in dit medium worden gecorrodeerd. Titanium is bijvoorbeeld gecorrodeerd in fluorwaterstofzuur, geconcentreerd of heet zoutzuur, zwavelzuur en fosforzuur omdat deze oplossingen de oxidefilm op het titaniumoppervlak oplossen. Als aan deze oplossingen oxidatiemiddelen of bepaalde metaalionen worden toegevoegd, wordt de oxidefilm op het titaniumoppervlak beschermd en neemt de stabiliteit van titanium toe.

1. Chemische industrie

Titanium heeft een goede stabiliteit in verschillende zure, alkalische en zoute media, behalve de vier bovengenoemde anorganische zuren en het zeer corrosieve aluminiumchloride. Daarom is titanium een ​​uitstekend anticorrosief materiaal in de chemische industrie en wordt het steeds vaker gebruikt. Het gebruik van titaniummetaalanoden en titanium natte chloorkoelers in de chloor-alkali-industrie heeft bijvoorbeeld goede economische resultaten opgeleverd en staat bekend als een grote revolutie in de chloor-alkali-industrie.

2. Aardolie-industrie

Van de organische verbindingen heeft titanium een ​​zeer goede stabiliteit, behalve de vijf organische zuren (mierenzuur, azijnzuur, oxaalzuur, trichloorazijnzuur en trifluorazijnzuur) bij hogere temperaturen. Daarom is titanium een ​​uitstekend structureel materiaal in de aardolieraffinage en petrochemische industrie en kan het worden gebruikt om verschillende warmtewisselaars, reactoren, hogedrukvaten en destillatietorens te maken.

3. Metallurgische industrie

Titanium is een actief metaal en heeft goede gasabsorptie-eigenschappen. Het is een uitstekend ontgassingsmiddel in de staalindustrie. Het kan de zuurstof en stikstof combineren die worden neergeslagen wanneer het staal wordt afgekoeld. Door een kleine hoeveelheid titanium (0.1%) aan het staal toe te voegen, kan het staal taai en elastisch worden. Titanium is ook een belangrijk legeringsadditief in de staal- en aluminiumindustrie.

Titanium heeft supergeleiding en is een veelgebruikt supergeleidend materiaal. Bovendien heeft titanium een ​​goede stabiliteit in zure oplossingen die metaalionen bevatten. Daarom wordt titanium veel gebruikt bij de elektrolytische productie van non-ferrometalen zoals koper, nikkel, kobalt en mangaan in de hydrometallurgische industrie.

4. Kunstmestindustrie

Ureum is een belangrijke meststof. In het productieproces zijn ureum, ammoniak en ammoniumcarbamaat en hun mengsels zeer corrosief onder hoge temperatuur en hoge druk. Na het gebruik van titanium om roestvrij staal te vervangen, wordt de levensduur van de apparatuur aanzienlijk verlengd en wordt de onderhoudstijd aanzienlijk verkort. Daarom gebruikt de belangrijkste apparatuur voor de productie van ureum momenteel titanium.

5. Ontziltings- en scheepsbouwindustrie

Het vermogen van titanium om corrosie door zeewater te weerstaan, is beter dan dat van alle andere metalen. Titanium heeft een bijzondere stabiliteit in statisch of snel stromend zeewater. Daarom is titanium een ​​ideaal materiaal voor ontziltingsapparatuur voor zeewater. Het aantal toepassingen van titanium op dit gebied zal toenemen. Titanium heeft een sterke weerstand tegen corrosie van zeewater en oceaanlucht en is sterk en licht. Het is een ideaal constructiemateriaal voor de scheepsbouwindustrie. Het is op grote schaal gebruikt in veel delen van verschillende schepen en diepwateronderzeeërs.

6. Energie-industrie

Titanium heeft een goede stabiliteit in veel corrosief heet water dat chloriden, sulfiden, enz. bevat. Daarom wordt titanium in grote hoeveelheden gebruikt als koelbuizen voor warmtewisselaars in thermische energiecentrales. Na het vervangen van de koper-nikkellegeringsbuis door een dunwandige titaniumbuis, wordt niet alleen de levensduur aanzienlijk verlengd, maar ook de onderhoudstijd aanzienlijk verminderd en het economische effect is zeer significant.

7. Papier- en textielindustrie

Titanium heeft een speciale corrosieweerstand tegen chloordioxide, chloriet, chloriet en andere bleekmiddelen. Daarom heeft titanium belangrijke toepassingen in bleekapparatuur in de textieldruk- en verfindustrie en de papierindustrie. De subbleekmachine van titanium heeft bijvoorbeeld een goed effect. Tegelijkertijd wordt het ook gebruikt als spindop in industrieën zoals synthetische vezels.

8. Andere aspecten

Titanium kan de corrosie van het menselijk lichaam weerstaan ​​en is onschadelijk voor het menselijk lichaam. Daarom kan het op grote schaal worden gebruikt in de medische en farmaceutische industrie. Titanium heeft goede zuigprestaties en wordt ook veel gebruikt in elektronische vacuümtechnologie en hoogvacuümtechnologie.

    We beantwoorden uw e-mail binnen 24 uur!