Na het einde van het stookseizoen op 15 maart liep ook een reeks milieubeschermingsmaatregelen af ​​om de productie in de winter te beperken. De recente nevel in het Noorden heeft echter geleid tot een nieuw beleid van milieubescherming, dat aanzienlijke gevolgen heeft voor industriële ondernemingen.

Onlangs stopt de staalfabriek van Handan van 16 tot 31 maart met de productie van de hoogoven. Er wordt gezegd dat sommige staalfabrieken de documenten ook hebben ontvangen, en het huidige plan is in discussie.

De economie van ons land is dit jaar goed begonnen. Uit economische gegevens bleek dat de nationale investeringen in vaste activa in de eerste twee maanden van dit jaar met 7.9% zijn gestegen, en met 0.7% in het afgelopen jaar.

Rekening houdend met alle bovenstaande informatie, China staal Het Informatie- en Onderzoeksinstituut is van mening dat de huidige downstream- en tussenpersonen voorzichtiger zijn. Aangezien de huidige marktvoorraad zich in de afnemende fase bevindt, is er nog steeds druk op de zakelijke verkoop en wordt verwacht dat de huidige markt voor warmwalsen een uplink zal krijgen.

Na het Lentefestival van 2018 vertoonde de Chinese staalmarkt een trend van eerst stijgen en vervolgens dalen. Overal in het land zijn er tekenen van een versnelling van de vraag. De kans op een algehele stijging is groter.

    We beantwoorden uw e-mail binnen 24 uur!