De EU herziet de vrijwaringsmaatregelen voor geïmporteerde staalproducten

Op 17 december 2021 heeft de Europese Commissie een aankondiging gedaan en besloten een herziening en onderzoek te starten naar de vrijwaringsmaatregelen van de staalproducten (staalproducten) van de Europese Unie.

De belangrijkste inhoud van dit herzieningsonderzoek omvat:

(1) de toewijzing en het beheer van tariefcontingenten;

(2) of het traditionele handelsvolume onder druk staat;

(3) of de invoer die onder de behandeling van "WTO-ontwikkelingslanden" valt, nog steeds vrijgesteld blijft;

(4) mate van liberalisering;

(5) Wijzigingen in Amerikaanse clausule 232;

(6) Overige wijzigingen in omstandigheden die kunnen leiden tot wijzigingen in het aantal quota en toewijzingen.

Het beoordelingsresultaat wordt naar verwachting uiterlijk 30 juni 2022 bekendgemaakt.

Op 26 maart 2018 startte de Europese Commissie een onderzoek naar vrijwaringsmaatregelen tegen geïmporteerde staalproducten. Op 18 juli 2018 deed de Europese Commissie een prejudiciële beslissing over deze zaak. Op 4 januari 2019 heeft het Comité inzake vrijwaringsmaatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een kennisgeving uitgebracht over de definitieve vaststelling van vrijwaringsmaatregelen, ingediend door de EU-delegatie op 2 januari 2019, en besloten om een ​​vrijwaringsbelasting van 25% op te leggen. Op 31 januari 2019 heeft de Europese Commissie vrijwaringsmaatregelen ingevoerd op geïmporteerde staalproducten.

    We beantwoorden uw e-mail binnen 24 uur!