Warm en koud walsen van roestvrij staal

Warm en koud walsen zijn processen voor het vormen van stalen platen. Ze hebben een grote invloed op de microstructuur en eigenschappen van staal. Het walsen van staal is voornamelijk warmwalsen en koudwalsen wordt alleen gebruikt om staal van kleine afmetingen en dunne plaat te produceren. Heet walsen van roestvrij staal  Voordelen: het kan de gegoten structuur van de staaf vernietigen, de korrel van het staal verfijnen en de defecten van de microstructuur elimineren, om de staalstructuur te verdichten en de mechanische eigenschappen te verbeteren. De verbetering zit vooral in de walsrichting zodat het staal tot op zekere hoogte niet meer isotroop is. Bellen, scheuren en losheid gevormd tijdens het gieten kunnen ook onder hoge temperaturen en druk worden gelast.

nadelen:

1. Na warmwalsen worden niet-metalen insluitsels (voornamelijk sulfiden en oxiden, evenals silicaten) in het staal tot dunne secties geperst, wat resulteert in gelaagdheid (tussenlaag). Delaminatie verslechtert de trekeigenschappen van staal in de dikterichting aanzienlijk en kan leiden tot scheuren tijdens het samentrekken van de las. Lokale spanning die wordt veroorzaakt door samentrekking van de las, bereikt vaak meerdere keren de rek van het vloeipunt en is veel groter dan die veroorzaakt door de belasting.

2. Restspanning veroorzaakt door inhomogene koeling. De restspanning is de interne evenwichtsspanning in de zelffase zonder externe kracht, en alle soorten warmgewalste stalen profielen hebben dit soort restspanning. Hoe groter de afmeting van het algemene staalprofiel, hoe groter de restspanning. Hoewel de restspanning zelfbalancerend is, heeft deze een bepaald effect op de prestaties van stalen onderdelen onder externe kracht. Zoals vervorming, stabiliteit, antivermoeidheid en andere aspecten kunnen een negatief effect hebben.

3. Koudwalsen verwijst naar de verwerking van stalen platen of strippen tot verschillende soorten staal door middel van koudtrekken, koudbuigen, koudtrekken en andere koude verwerking bij kamertemperatuur. Voordelen: snelle vormsnelheid, hoge productie en geen schade aan de coating, het kan in verschillende dwarsdoorsnedevormen worden gemaakt om aan de behoeften van de gebruiksomstandigheden te voldoen; Koudwalsen kan grote plastische vervorming van staal veroorzaken, waardoor de vloeigrens van staal wordt verbeterd.

nadelen:

1) Hoewel er geen thermische plasticiteitscompressie is in het vormingsproces, is er nog steeds restspanning in de sectie, wat onvermijdelijk de algehele en lokale knikkenmerken van staal beïnvloedt.

2) Het koudgewalste stalen profiel is over het algemeen een open profiel, waardoor de vrije torsiestijfheid van het profiel lager is. Torsie treedt gemakkelijk op bij buigen, buigen en torsie treedt gemakkelijk op onder druk en de torsieweerstand is slecht.

3) De wanddikte van koudgewalst gevormd staal is klein en er is geen extra dikte in de hoek waar de plaat samenkomt. Het vermogen om lokale geconcentreerde belasting te dragen is zwak.

3. De belangrijkste verschillen tussen warmwalsen en koudwalsen zijn als volgt:

1) Plaatselijk knikken is toegestaan ​​in het gedeelte van koudgewalst gevormd staal, zodat het draagvermogen van de staaf volledig kan worden benut; Plaatselijk knikken van warmgewalste staalprofielen is echter niet toegestaan.

2) Er zijn verschillende redenen voor de restspanning van warmgewalst en koudgewalst staal, dus de verdeling over de sectie is ook heel anders. De restspanningsverdeling op het koudgevormde dunwandige staalprofiel is gekromd, terwijl de restspanningsverdeling op het warmgevormde stalen of gelaste staalprofiel een dunne film is.

3) De vrije torsiestijfheid van warmgewalst staal is hoger dan die van koudgewalst staal, dus de torsieweerstand van warmgewalst staal is beter dan die van koudgewalst staal.

    We beantwoorden uw e-mail binnen 24 uur!