Met de snelle ontwikkeling van de huidige samenleving zijn er drie grote paniekgolven in de productie-industrie:

1. Grootschalige productie heeft ertoe geleid dat fossiele brandstoffen in een ongekend tempo worden verbruikt, en de mensheid raakt vaak in paniek door gebrek aan energie.

2. De verliezen veroorzaakt door lage energie-efficiëntie voor het bedrijf verwarren vaak het leiderschap van het bedrijf.

3. Tegelijkertijd stelt de druk op het milieu die wordt veroorzaakt door het uitlaatgas en het afval dat vrijkomt bij het verbruik van fossiele energie, ook voor nieuwe uitdagingen voor de kwaliteit van het menselijk leven.

Roestvrij staal op het gebied van elektronische onderdelen

Onder dergelijke meervoudige druk, om de koolstofemissies in alle lagen van de bevolking te verminderen, verandert de energiestructuur van alle landen in hernieuwbare energie. Nieuwe energievormen zoals windenergie en zonne-energie zijn bijvoorbeeld gangbaar in de energiesector. Het gebruik van nieuwe energie is de algemene trend, en even onmisbaar roestvrij staal bij de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur zal het ook een enorme marktvraag inluiden.

Er is goed nieuws dat de wereldwijde productie van roestvrij staal dit jaar naar verwachting met 4.4% zal toenemen en dat het volume van het eindproduct 38.5 miljoen ton zal bereiken. Vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling is de groei in het gebruik van elk duurzaam en recyclebaar product een goede zaak.

Voor nieuwe energie-infrastructuur heeft roestvrij staal veel uitstekende eigenschappen, zoals sterke hardheid, hoge corrosieweerstand, sterke bewerkbaarheid, stabiele eigenschappen en niet gemakkelijk te verslechteren:

1. De sterke corrosieweerstand van roestvrij staal kan de schade aan apparatuur in ruwe omgevingen aanzienlijk verminderen, de levensduur van de apparatuur verlengen en de investering van mankracht en materiële middelen in reiniging en onderhoud verminderen, waardoor de kosteneffectiviteit van de onderneming.

2. Er zijn veel soorten roestvrij staal, die een breder scala aan keuzes kunnen bieden voor nieuwe energiefaciliteiten onder verschillende omgevingsomstandigheden.

3. Roestvrij staal als 100% recyclebare hulpbron vermindert de druk op milieubescherming aanzienlijk. Op de lange termijn kan het gebruik van roestvrij staal als basismateriaal de kosteneffectiviteit effectief verbeteren en op langere termijn enorme voordelen opleveren.

    We beantwoorden uw e-mail binnen 24 uur!